Jeg, Knut Saglien, har rettighetene til alle bilder som er publisert på denne siden.
Urettmessig bruk av bilder vil medføre erstatningsansvar.
Vil du bruke bilder så ta gjerne kontakt for en avtale.