Stilleben, lek med vann

Please follow and like us:

Still life bilder er så mangt. Blant annet å leke med vann i glass.
Å fryse bildet, eller såkalt flash duration som fryser bildet. Her er det ikke innstillingene på kameraet som viktigest, men på blitsen/speedlighten.

Please follow and like us: